Новини, якi надихають!
Пiдтримати
Звяжіться з нами

Суспільство

Як будуть рахувати бали на НМТ-2024

Опубліковано

Визначення результатів національного мультипредметного тесту ЗНО здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника НМТ по кожному з чотирьох предметних блоків: українська мова, математика, історія України, та один предмет на вибір: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька за вибором учасника).

Про це повідомляє Освіта.Ua.

На другому етапі на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника мультитесту за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до вишів України.

Як розрахувати тестовий бал з української мови

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–25)

 • Кожне завдання має чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
 • Кількість завдань: 25
 • Оцінювання:
  • 1 бал за правильну відповідь
  • 0 балів за неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

2. Завдання на встановлення відповідності (№26–30)

 • Завдання складається з двох стовпчиків інформації (цифри ліворуч і букви праворуч).
 • Потрібно встановити відповідність між цифрами і буквами, утворюючи «логічні пари».
 • Кількість завдань: 5
 • Оцінювання:
  • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»)
  • 0 балів за:
   • більше однієї позначки в рядку та/або колонці
   • відсутність правильної відповідності («логічної пари»)
   • відсутність відповіді

Підсумок

 • Максимальна кількість балів за всі завдання: 45
  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 25 завдань × 1 бал = 25 балів
  • Завдання на встановлення відповідності: 5 завдань × 4 бали = 20 балів
 • Загальна кількість завдань: 30 (25 + 5)

Формула розрахунку загального балу

Загальний бал=∑балів за завдання з вибором правильної відповіді+∑балів за завдання на встановлення відповідності\text{Загальний бал} = \sum \text{балів за завдання з вибором правильної відповіді} + \sum \text{балів за завдання на встановлення відповідності}Загальний бал=∑балів за завдання з вибором правильної відповіді+∑балів за завдання на встановлення відповідності

Приклад розрахунку

 • Завдання з вибором правильної відповіді: правильні відповіді на 18 завдань. 18×1=1818 \times 1 = 1818×1=18
 • Завдання на встановлення відповідності: 12 правильних відповідностей. 12×1=1212 \times 1 = 1212×1=12

Загальний бал: 18+12=3018 + 12 = 3018+12=30

Таким чином, учасник набрав 30 балів із можливих 45.

Як розрахувати тестовий бал з математики

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–15)

 • Кожне завдання має п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
 • Кількість завдань: 15
 • Оцінювання:
 • 1 бал за правильну відповідь
 • 0 балів за неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

2. Завдання на встановлення відповідності (№16–18)

 • Завдання складається з двох стовпчиків інформації (цифри ліворуч і букви праворуч).
 • Потрібно встановити відповідність між цифрами і буквами, утворюючи «логічні пари».
 • Кількість завдань: 3
 • Оцінювання:
 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»)
 • 0 балів за:
  • більше однієї позначки в рядку та/або колонці
  • відсутність правильної відповідності («логічної пари»)
  • відсутність відповіді

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№19–22)

 • Завдання передбачає розв’язування задачі з записом кінцевої відповіді.
 • Кількість завдань: 4
 • Оцінювання:
 • 2 бали за правильну відповідь
 • 0 балів за неправильну відповідь або відсутність відповіді

Підсумок

 • Максимальна кількість балів за всі завдання: 32
 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 15 завдань × 1 бал = 15 балів
 • Завдання на встановлення відповідності: 3 завдання × 3 бали = 9 балів
 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю: 4 завдання × 2 бали = 8 балів
 • Загальна кількість завдань: 22 (15 + 3 + 4)

Формула розрахунку загального балу

[ \text{Загальний бал} = \sum \text{балів за завдання з вибором правильної відповіді} + \sum \text{балів за завдання на встановлення відповідності} + \sum \text{балів за завдання відкритої форми з короткою відповіддю} ]

Приклад розрахунку

 • Завдання з вибором правильної відповіді: правильні відповіді на 10 завдань.
  [ 10 \times 1 = 10 ]
 • Завдання на встановлення відповідності: 5 правильних відповідностей.
  [ 5 \times 1 = 5 ]
 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю: правильні відповіді на 3 завдання.
  [ 3 \times 2 = 6 ]

Загальний бал:
[ 10 + 5 + 6 = 21 ]

Таким чином, учасник набрав 21 бал із можливих 32.

Як розрахувати тестовий бал з історії України

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20)

 • Кожне завдання має чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
 • Кількість завдань: 20
 • Оцінювання:
 • 1 бал за правильну відповідь
 • 0 балів за неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

2. Завдання на встановлення відповідності (№21–24)

 • Завдання складається з двох стовпчиків інформації (цифри ліворуч і букви праворуч).
 • Потрібно встановити відповідність між цифрами і буквами, утворюючи «логічні пари».
 • Кількість завдань: 4
 • Оцінювання:
 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»)
 • 0 балів за:
  • більше однієї позначки в рядку та/або колонці
  • відсутність правильної відповідності («логічної пари»)
  • відсутність відповіді

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№25–27)

 • Завдання передбачає розташування подій у правильній послідовності.
 • Кількість завдань: 3
 • Оцінювання:
 • 3 бали за правильну послідовність усіх подій
 • 2 бали за правильне вказання першої й останньої події
 • 1 бал за правильне вказання або першої, або останньої події
 • 0 балів за:
  • більше однієї позначки в рядку та/або колонці
  • неправильне вказання першої й останньої подій
  • відсутність відповіді

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (№28–30)

 • Завдання має сім варіантів відповіді, з яких три правильні.
 • Кількість завдань: 3
 • Оцінювання:
 • 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих
 • 0 балів за:
  • відсутність правильної відповіді
  • одну відповідь вказано тричі
  • відсутність відповіді

Підсумок

 • Максимальна кількість балів за всі завдання: 54
 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 20 завдань × 1 бал = 20 балів
 • Завдання на встановлення відповідності: 4 завдання × 4 бали = 16 балів
 • Завдання на встановлення правильної послідовності: 3 завдання × 3 бали = 9 балів
 • Завдання з вибором трьох правильних відповідей: 3 завдання × 3 бали = 9 балів
 • Загальна кількість завдань: 30 (20 + 4 + 3 + 3)

Формула розрахунку загального балу

[ \text{Загальний бал} = \sum \text{балів за завдання з вибором правильної відповіді} + \sum \text{балів за завдання на встановлення відповідності} + \sum \text{балів за завдання на встановлення правильної послідовності} + \sum \text{балів за завдання з вибором трьох правильних відповідей} ]

Приклад розрахунку

 • Завдання з вибором правильної відповіді: правильні відповіді на 15 завдань.
  [ 15 \times 1 = 15 ]
 • Завдання на встановлення відповідності: 10 правильних відповідностей.
  [ 10 \times 1 = 10 ]
 • Завдання на встановлення правильної послідовності: правильна послідовність у 2 завданнях, і в 1 завданні правильно вказано першу і останню подію.
  [ 2 \times 3 + 2 = 6 + 2 = 8 ]
 • Завдання з вибором трьох правильних відповідей: правильні відповіді на 2 завдання повністю і на 1 завдання одна правильна відповідь.
  [ 2 \times 3 + 1 = 6 + 1 = 7 ]

Загальний бал:
[ 15 + 10 + 8 + 7 = 40 ]

Таким чином, учасник набрав 40 балів із можливих 54.

Як розрахувати тестовий бал з іноземної мови

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10)

 • Кожне завдання має чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
 • Кількість завдань: 5
 • Оцінювання:
 • 1 бал за правильну відповідь
 • 0 балів за неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

2. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, №11–16)

 • Завдання пропонують підібрати заголовки до текстів, твердження до оголошень, запитання до відповідей тощо.
 • Кількість завдань: 11
 • Оцінювання:
 • 1 бал за правильно встановлену відповідність
 • 0 балів за неправильну відповідність, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–32)

 • Завдання передбачають доповнення абзаців або речень у тексті з наведених варіантів.
 • Кількість завдань: 16
 • Оцінювання:
 • 1 бал за правильну відповідь
 • 0 балів за неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відсутність відповіді

Підсумок

 • Максимальна кількість балів за всі завдання: 32
 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 5 завдань × 1 бал = 5 балів
 • Завдання на встановлення відповідності: 11 завдань × 1 бал = 11 балів
 • Завдання на заповнення пропусків у тексті: 16 завдань × 1 бал = 16 балів
 • Загальна кількість завдань: 32 (5 + 11 + 16)

Приклад розрахунку

 • Завдання з вибором правильної відповіді: правильні відповіді на 4 завдання.
  [ 4 \times 1 = 4 ]
 • Завдання на встановлення відповідності: 9 правильних відповідностей.
  [ 9 \times 1 = 9 ]
 • Завдання на заповнення пропусків у тексті: правильні відповіді на 14 завдань.
  [ 14 \times 1 = 14 ]

Загальний бал:
[ 4 + 9 + 14 = 27 ]

Таким чином, учасник набрав 27 балів із можливих 32.

Нагадаємо, що в Україні для ветеранів запустили безоплатні онлайн–курси англійської мови.

Також ми повідомляли, що в Дії почали бета-тест освітнього застосунку для школярів «Мрія».

Фото: НУШ

Суспільство

ССО знищили новітню російську станцію звʼязку (ВІДЕО)

Опубліковано

Пресслужба Сил спеціальних операцій оприлюднила відео, де українські оператори вперше уражають російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ «Гранит-М» на Харківщині за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляє ССО.

За інформацією від військових, оператори 3-го полку ССО під час операції на одному з напрямків ідентифікували ворожу ціль та здійснили ураження новітнім ударним дроном, що вже знаходиться на озброєнні ССО. У результаті ефективної атаки станція Р-416ГМ була нейтралізована, що мало на меті перервати зв’язок між командним пунктом і підрозділами ворога.

Читати також: В Одеській області німецька компанія побудує вітроелектростанцію

Військові також вказали на те, що уражена станція належить до російського угрупування, що діє на Харківському напрямку з території Бєлгородщини. Однак, зважаючи на специфіку її використання, не виключено, що удари могли бути нанесені на території рф.

У відео видно інтерфейси розвідувального безпілотника Shark, який відстежував та контролював ціль, а також червоний маркер ударного безпілотника. За допомогою модифікації ударного дрона RAM II українські оператори здійснили точні удари по станції зв’язку.

Нагадаємо, що посвідчення ветерана в Дії: дали відповіді на популярні питання.

Фото: ССО.

Читати далі

Суспільство

UA Comix випустить комікс про 3-тю ОШБр

Опубліковано

Видавництво UA Comix готується до випуску коміксу «Іду на штурм», присвяченого відважним бійцям 3-ої окремої штурмової бригади. У центрі сюжету – історія бійців 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр, яка насичена українським містицизмом та військовим духом.

Про це повідомляють на сайті видавництва.

фото: UA Comix

Коментуючи ідею створення коміксу, в UA Comix зазначають: «У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому ми маємо закарбувати її, а також створити свою мілітарну попкультуру».

фото: UA Comix

Читати також: 69-річний вчитель пробіг 100 тисяч кілометрів

Комікс планують випустити в липні-серпні 2024 року. Вартість видання становить 200 гривень, а передзамовлення можна зробити за посиланням.

фото: UA Comix

Всі кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що на ВДНГ проведуть благодійний забіг за участі військових.

Також ми повідомляли, що киян запрошують безкоштовно дізнатись свою групу крові: подробиці.

Фото: UA Comix

Читати далі

Суспільство

Фотографії з Херсону отримали премію Portrait of Humanity

Опубліковано

Серед переможців престижної премії «Портрет людяності» (Portrait of Humanity) у 2024 році опинилася фотографія з України. Журі відзначило роботу британського фотографа Едварда Метьюза, який зобразив жительку Херсона, оточену речами, які постраждали від затоплення її будинку після руйнування дамби в Новій Каховці російськими військовими.

Про це повідомляє The Guardian.

Про виставку

Фотографія Метьюза стала однією з 30 робіт-переможців, які будуть представлені на глобальній виставці. Виставка проходитиме на різних майданчиках, зокрема на Fotofestiwal Łódź у Польщі, в Four Corners у Лондоні та на Індійському фотофестивалі. Усі 200 робіт, внесених до шортлиста, будуть опубліковані у виданні «Портрет людства. Том 6» (Portrait of Humanity Volume 6).

Читати також: На ВДНГ проведуть благодійний забіг за участі військових

Про премію

Премія «Портрет людяності» (Portrait of Humanity), організована Британським журналом фотографії (British Journal of Photography), проводиться вже шостий рік поспіль. Вона має на меті вшанувати різноманітність, спільноту та єдність через фотографію. Організатори зазначають, що ця премія є «закликом до єдності та нагадуванням про спільну боротьбу проти найбільших викликів людства: захист довкілля, вибір власного тіла, право бути й кохати того, кого ми хочемо».

Серед суддів у 2024 році був Максим Горбацький, який минулого року став куратором галереї Open Eye Gallery (OEG) у Ліверпулі, Великобританія. Цього року він разом з Вікторією Бавикіною курував Український павільйон на 60-й Венеційській бієнале.

Нагадаємо, як жінка вийшла на розбитий Антонівський міст, щоб повернутися в Україну.

Також ми повідомляли, що ветеранам безоплатно отримати засоби реабілітації: пояснення.

Читати далі

 РЕКЛАМА:

Шопочитати

Суспільство4 дні тому

Щоденні обійми, заробіток і козяче щастя: як невістка зі свекрухою вдвох розвивають маленьку ферму на Черкащині

«У нас є сир, налітайте», — з цього повідомлення в соцмережах минулого року почалася історія...

Суспільство6 днів тому

Той, хто створив дизайн ЗСУ. Тарас Іщик про творчу карʼєру в армії

Сотні чоловіків ішли добровольцями, не знаючи, яку роботу будуть виконувати в ЗСУ. Сотні бояться потрапити...

Суспільство1 тиждень тому

Квітучий папір: як бізнес із Київщини змінює правила та вчить інші компанії екологічності

Питаннями екології Артем та Ганна почали цікавитися кілька років тому, поступово дійшли до сортування сміття....

Суспільство1 тиждень тому

Як заробити мільйон на полуниці: досвід фермера з села Маяки на Одещині

Олег Вітрук, фермер із села Маяки Одеської області, вже 12 років успішно вирощує полуницю на...

РЕКЛАМА:

Продовжити в браузері
Щоб встановити натисни Додати на Початковий екран
Додати на Початковий екран
Встановити
Встановлення майже не використовує пам’ять і забезпечує швидкий спосіб доступу до цієї програми.
Встановити
Update Contents
ШоТам Ми хотіли б показувати вам сповіщення про останні новини та оновлення
Відхилити
Дозволити сповіщення